Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Centrum voľného času

Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 00184411

Štatutárny zástupca : Ing. Ivan Hanulík, riaditeľ CVČ

e-mail: cvcpb@cvcpb.edu.sk

Telefón: 042/4322957, 042/4322508

v zmysle § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2000 Z.z. v platnom znení vyhlasuje

verejné obstarávanie

na rekonštrukciu sociálnych zariadení s termínom realizácie v auguste 2013.

Termín prihlásenia dodávateľa: do 12.7.2013

 

Verejný obstarávateľ: Centrum voľného času

Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 00184411

Štatutárny zástupca : Ing. Ivan Hanulík, riaditeľ CVČ

e-mail: cvcpb@cvcpb.edu.sk

Telefón: 042/4322957, 042/4322508

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

Súhrnná správa 30.6.2011, PDF(136kB)

Súhrnná správa 30.9.2011, PDF(137kB)

Súhrnná správa 31.12.2011, PDF(137kB)

Súhrnná správa 31.3.2012, PDF(139kB)

Súhrnná správa 30.6.2012, PDF(137kB)

Súhrnná správa 30.9.2012 , PDF(150kB)

Dokumenty sú dostupné vo formáte PDF, pre ich zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.

Stránka vo výstavbe