Untitled Document
.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE O KRÚŽKOCH

• Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).                                               

• Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).                                                              

• Poplatok za prvý polrok sa uhrádza poštovým poukazom CVČ pred zápisom na krúžok.                                                             

• Dieťa bude zapísané až po odovzdaní vyplnenej žiadosti a uhradení príslušného poplatku. Výška členského príspevku do CVČ za jeden polrok je 10.- €. Výška členského príspevku do Združenia rodičov a priateľov CVČ (ZRP CVČ) je 7 € na celý školský rok. Žiadosti o prijatie si môžete vyzdvihnúť osobne v CVČ Považská Bystrica, Lánska 2575/92, na 1. poschodí (alebo vytlačiť z našej stránky). Zápis je počas pracovných dní v CVČ na 1. poschodí od 8:00 hod. do 17:00 hod.

* NA STIAHNUTIE: Žiadosť o prijatie do CVČ vo formáte .docx                                                                          

• Deťom a mládeži s trvalým pobytom mimo mesta Považská Bystrica bude výška členského príspevku do CVČ stanovená v zmysle VZN mesta Považská Bystrica. V prípade poskytnutia "Čestného vyhlásenia" inému zariadeniu rovnakého druhu bude výška členského príspevku do CVČ stanovená všeobecne záväzným nariadením v zmysle VZN mesta Považská Bystrica.                                                                                          

• Prihlásiť sa môžete v CVČ Považská Bystrica, Lánska 2575/92.   

• Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.        

 

Ponuka krúžkov CVČ 2018/2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

• Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ. Poštové poukazy si môžete vyzdvihnúť v CVČ.  

Centrum voľného času Považská Bystrica

Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 00184411

DIČ: 2020712408

Bankové spojenie: VÚB

SK 37 0200 0000 0017 0683 8053

BIC: SUBASKBX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ. Poštové poukazy si môžete vyzdvihnúť v CVČ.  

Združenie rodičov a priateľov CVČ

Oficiálna skratka: ZRP CVČ

Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

Právna forma: Združenie

IČO: 42377013

Bankové spojeie: ČSOB

SK 49 7500 0000 0040 2142 7589

BIC: CEKOSKBX

 

         

 

cvcpb.sk , Centrum voľného času Považská Bystrica, optimalizované pre Mozilla Firefox , Posledná aktualizácia: 16.5.2019, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV