Untitled Document
.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE O KRÚŽKOCH

•  Krúžky sa stretávajú raz za týždeň.

•  Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).

•  Poplatok za prvý polrok sa uhrádza poštovou poukážkou CVČ pred zápisom na krúžok. Výška poplatku zostáva 13,- € na II. polrok tohto školského roka. Venujte pozornosť zmene v spôsobe platby: Časť poplatkov pôjde na príjmový účet zariadenia– vo výške 10,- €. Poplatok 10,- € treba uhradiť na č. účtu  1706838053/0200 – VÚB a.s. Považská Bystrica.
Ďalšia časť vo výške 3,- € ide na účet SRRZ pri CVČ. Poplatok 3,- € treba uhradiť na č. účtu 4008139419/7500 – ČSOB a.s.Považská Bystrica.

•  Dieťa bude zapísané až po odovzdaní vyplnenej žiadosti a uhradení poplatku. Žiadosti o prijatie do CVČ a poštové poukážky si môžete vyzdvihnúť v CVČ Považská Bystrica, Lánska 2575/92 na 1. poschodí.

•  V prípade poskytnutia "Čestného vyhlásenia pre zber údajov" inému CVČ bude výška poplatku stanovená všeobecne záväzným nariadením v zmysle VZN Mesta Považská Bystrica.

•  Prihlásiť sa môžete priamo v CVČ Považská Bystrica, Lánska 2575/92 počas pracovných dní od 8:00 hod. do 19:00 hod.

• Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.

Žiadosť o prijatie do CVČ - tu...

Ponuka krúžkov CVČ

1. DFS Bystrinka   (6-15 r.)

2. DFS Bystrinka prípravka   (4-6 r.)

3. FS Bystričan   (od 15 r.)

4. Ľudová hudba FS Bystričan   (od 15 r.)

5. Ľudová hudba DFS Bystrinka   (6 až 15 r.)

6. Spevácka skupina FS Bystričan   (od 15 r.)

7. Spevácka skupina DFS Bystrinka    (6-15 r.)

8. Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA deti   (od 4r.)

9. Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA kadet  (od 8r.)

10. Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA junior(od 12r.)

11. Mažoretkovo-tanečný súbor MARIJA senior(od 15r.)

12. Mažoretky a roztlieskavačky BONA deti   (od 4r.)

13. Mažoretky a roztlieskavačky BONA kadet   (od 7r.)

14. Mažoretky a roztlieskavačky BONA junior   (od 12r.)

15. Mažoretky a roztlieskavačky BONA senior   (od 15r.)

16. Hip Hop Junior     (od 12r.)

17. Hip Hop HVK     (od 15r.)

18. Break Dance Mini     (od 7r.)

19. Break Dance Senior    (od 15r.)

20. Country tance   (od 8r.)

21. Disko   (od 10r.)

22. TS Caramelitas – latino tance   (od 9 r.)

23. Mini Stars (tanečno-pohybová príprava)   (4-7r.)

24. Orientálne tance   (od 15 r.)

25. Anthea - orientálny tanec   (od 15r.)

26. Zahirah-orientálne tance pre deti   (11-14 r.)

27. Hudobná skupina   (od 15 r.)

28. Ruský jazyk - začiatočníci   (od 8 r.)

29. Funny English-Hravá angličtina MŠ Lánska(5-6 r.)

30. Angličtina veselo i vážne   (od 7 r.)

31. Zážitkové čítanie alebo Kniha je môj priateľ (9-15 r.)

32. Kreatívny svet alebo Tvoríme s fantáziou   (od 9 r.)

33. Výtvarný krúžok   (5-8 r.)

34. Výtvarné techniky   (od 9 r.)

35. Dopravný krúžok   (9-11 r.)

36. Práca s PC-seniori

37. Kaktusársky krúžok "Pichliačik„  (od 8 r.)

38. EKO-krúžok  (od 8 r.) 

39. Letecký modelár  (od 9 r.)

40. Modelársky krúžok   (od 9 r.)

41. Elektronický krúžok   (od 10 r.)

42. Mladý železničiar   (od 7 r.)

43. Bižutéria   (od 10 r.)

44. Bábkarsky krúžok  (od 8 r.)

45. Šikulkovia   (3-6 r.)

46. „DROBČEK„-aktivity pre rodičov s deťmi   (od 1 r.)

47. Funny Games Midi  (7-10 r.)

48. Funny Games Sport  (5-7 r.)

49. Funny Games  (4-11 r.)

50. Volejbalový (dievčatá, začiatočníčky)   (od 12 r.)

51. Turisticko-orientačný   (od 10 r.)

52. Strelecký   (od 10 r.)

53. Šachový krúžok   (od 7 r.)

54. Tai chi   (od 15 r.)

55. Relaxačné cvičenie  (od 15 r.)

56. Fitness Energy (dance fitnes, pilates, box)  (od 12 r.)

57. European Tae-Bo

 

2008 cvcpb.sk , Centrum voľného času Považská Bystrica, implementácia Michal Gábor , optimalizované pre Mozilla Firefox , Posledný update: 22.4.2014