Untitled Document
.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE O KRÚŽKOCH

• Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).                                               

• Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).                                                              

• Poplatok za prvý polrok sa uhrádza poštovým poukazomCVČ pred zápisom na krúžok.                                                             

• Dieťa bude zapísané až po odovzdaní vyplnenej žiadosti a uhradení príslušného poplatku. Výška členského príspevku do CVČ za jeden polrok je 10.- €. Výška členského príspevku do Združenia rodičov a priateľov CVČ (ZRP CVČ) je 7 € na celý školský rok. Žiadosti o prijatie si môžete vyzdvihnúť osobne v CVČ Považská Bystrica, Lánska 2575/92, na 1. poschodí (alebo vytlačiť z našej stránky). Zápis je počas pracovných dní od 8:00 hod. do 19:00 hod.

* NA STIAHNUTIE: Žiadosť o prijatie do CVČ vo formáte Word97-2003                                                                          

• Deťom a mládeži s trvalým pobytom mimo mesta Považská Bystrica bude výška členského príspevku do CVČ stanovená v zmysle VZN mesta Považská Bystrica. V prípade poskytnutia "Čestného vyhlásenia pre zber údajov" inému zariadeniu rovnakého druhu bude výška členského príspevku do CVČ stanovená všeobecne záväzným nariadením v zmysle VZN mesta Považská Bystrica.                                                                                          

• Prihlásiť sa môžete v CVČ Považská Bystrica, Lánska 2575/92.   

• Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

• Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ. Poštové poukazy si môžete vyzdvihnúť v CVČ.  

Centrum voľného času Považská Bystrica

Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie: VÚB

SK 37 0200 0000 0017 0683 8053

BIC: SUBASKBX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ. Poštové poukazy si môžete vyzdvihnúť v CVČ.  

Združenie rodičov a priateľov CVČ

Oficiálna skratka: ZRP CVČ

Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

Právna forma: Združenie

IČO: 42377013

Bankové spojeie: ČSOB

SK 49 7500 0000 0040 2142 7589

BIC: CEKOSKBX

 

Ponuka krúžkov CVČ 2017/2018

         

FOLKLÓRNE KRÚŽKY

POKYNY K PLATBE ČLENSKÉHO POPLATKU
Pri platbe členského poplatku CVČ
je potrebné uviesť variabilný
symbol krúžku nasledovne:
1 Break dance
2 Hip Hop
3 Angličtina veselo i vážne (MŠ)
4 Letecký modelár, Mladý železničiar Plastelínkovo pre detičky ...
5 Výtvarný krúžok, Výtvarné techniky, Korálkovo, Tvorivé dielne ...
6 Ostatné krúžky
7 Mažoretky MARIJA
8 Tvorivé dielničky pre najmenších
9 Šachový krúžok, Šikulkovia, Mini Stars
10 Folklórne krúžky
11 Funny English-hravá angličtina
12 Relaxačné cvičenia
13 Mažoretky BONA

14 Zápasenie, Tai chi

 

DFS Bystrinka (6-15 rokov)
DFS Bystrinka prípravka (4-6 rokov)
FS Bystričan (od 15 rokov)
TANEČNÉ KRÚŽKY
Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA deti (od 4 rokov)
Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA kadet (od 7 rokov)
Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA junior (od 12 rokov)
Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA senior (od 15 rokov)
Mažoretky a roztlieskavačky BONA deti (od 4 rokov)
Mažoretky a roztlieskavačky BONA kadet (od 6 rokov)
Mažoretky a roztlieskavačky BONA junior (od 12 rokov)
Mažoretky a roztlieskavačky BONA senior (od 15 rokov)
Mažoretky a roztlieskavačky BONA MAMA
Hip hop začiatočníci
Hip hop pokročilí
Break dance 1
Break dance 2
Mini Stars I. (tanečno-pohybová príprava) (4-6 rokov)
Mini Stars II. (tanečno-pohybová príprava) (7-9 rokov)
Orientálne tance (od 15 rokov)
Anthea - orientálny tanec (od 15 rokov)
JAZYKOVÉ KRÚŽKY
Funny English-Hravá angličtina pre deti v MŠ Lánska (5-6 rokov)
Angličtina veselo i vážne MŠ (od 5 rokov)
Ruský jazyk - začiatočníci (od 123 rokov)
TECHNICKO-TVORIVÉ KRÚŽKY
Letecký modelár (od 9 rokov)
Mladý železničiar (od 7 rokov)
Plastelínkovo pre detičky (od 5 rokov)
Výtvarný krúžok (od 4 rokov)
Výtvarné techniky (od 7 rokov)
Korálkovo (od 7 rokov)
Tvorivé dielne (od 7 rokov)
Bábkarsky krúžok (od 8 rokov)
Fotografický krúžok (od 8 rokov)    
Krúžok šitia
Kuchár bez čapice-tvorivé dielne a stolovanie (9-15 rokov)
Drôtikovanie (od 7 rokov)
Stužkovanie (od 7 rokov)
Enkaustika -maľovanie horúcim voskom (od 8 rokov)
Face painting - maľovanie na tvár (od 8 rokov)
ŠPORTOVÉ KRÚŽKY
Volejbalový (dievčatá, začiatočníčky) (od 12 rokov)
Strelecký (od 10 rokov)
Šachový krúžok (6-7 rokov)
Relaxačné cvičenie (od 15 rokov)
Šikulkovia (3-6 rokov)
Dopravný krúžok (9-11 rokov)
Zápasenie (od 6 rokov)   
Krížom-krážom (turisticko-poznávací) (od 8 rokov)   
Tai chi
Power joga (od 15 rokov)
Hula hoop (od 8 rokov)
Orientačný beh (10-15 rokov)
RODINNÉ KRÚŽKY
Tvorivé dielničky pre rodičov a prarodičov s deťmi (3-5 rokov)
PRÍRODOVEDNÉ KRÚŽKY
Kaktusársky krúžok (od 8 rokov)
EKO-krúžok alebo s lupou v prírode  (od 8 rokov)

cvcpb.sk , Centrum voľného času Považská Bystrica, optimalizované pre Mozilla Firefox , Posledný update: 22.6.2017