.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


Rada CVČ Považská Bystrica

Rada je iniciatívny  a  poradný   samosprávny  orgán,   ktorý  vyjadruje a presadzuje   verejné   záujmy    a   záujmy   žiakov,   rodičov, pedagogických  zamestnancov  a  ostatných  zamestnancov CVČ v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní  tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov, posudzuje a vyjadruje  sa  k  činnosti  CVČ  z pohľadu školskej problematiky.

 

Rada CVČ

č. Priezvisko a meno Funkcia Zvolený /delegovaný/ za
1 Ing. Ligasová Katarína predseda pedagogických zamestnancov CVČ
2 Bujnová Anastázia člen pedagogických zamestnancov CVČ
3 Bohunská Marcela člen ZRP CVČ
4 Chudovský Peter člen ZRP CVČ
5 Matušík František člen zriaďovateľa
6 Ing. Pekár Juraj člen zriaďovateľa
7 Chudá Anna člen nepedagogických zamestnancov

Kontakt: radacvc@cvcpb.sk

Štatút RADY CVČ na stiahutie