Untitled Document
.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANICA MLADÝCH TURISTOV MILOCHOV

Účelové zariadenie CVČ v Považskej Bystrici s celoročnou prevádzkou je vhodné na organizovanie škôl v prírode‚ na letné tábory,  víkendové pobyty a sústredenia menších kolektívov detí a mládeže. SMT je umiestnená v jednoposchodovej murovanej budove s ubytovacou kapacitou 36 osôb (6 izieb po šesť osôb (aj s poschodovými posteľami), 1 štvorposteľová izba pre vedúcich). V budove je vlastná kuchyňa s jedálňou, ktorá súčasne slúži ako spoločenská miestnosť. Ubytovanie je na poschodí, kde sú aj sociálne zariadenia, umyváreň a sprchy. Vykurovanie je gamatmi na plyn v každej miestnosti. Teplá voda je zabezpečená z bojlerov na plyn. V areáli zariadenia sú k dispozícii ihriská na nenáročné športy ( minifutbal , volejbal, badminton ) a ohnisko na táborák s lavičkami. Najbližšie verejné kúpaliská sú v Považskej Bystrici a Púchove, kde sú aj zdravotnícke zariadenia.

Areál SMT sa rozprestiera na svahu nad  Priehradou mládeže v blízkosti železničnej trate Bratislava - Žilina (Púchov 12 km, Považská Bystrica 10 km). Svojou polohou poskytuje široké možnosti turistiky v okolitých terénoch a návštevy kultúrnych, historických a prírodných pamätihodností ( Manínska tiesňava, Súľovské skaly, Strážov , Javorníky ,... Považské múzeum v Žiline - Budatíne , Vlastivedné múzeum v Považskej  Bystrici , Sklárske múzeum v Lednických Rovniach, Múzeum obchodu v Ilave-Klobušiciach , múzeá v Ilave a v Trenčíne,... hrady Považský, Súľovský, Lednický a Trenčiansky). Od SMT začína Náučný chodník Milochov (viac tu).

Najvhodnejšie dopravné spojenie je železnicou (zastávka osobných vlakov Milochov - peši 12 min. od SMT). Mestská hromadná doprava z Pov . Bystrice premáva do Milochova od železničnej stanice (MHD č.8).

Tlačivo pre objednávku SMT Milochov na stiahnutie tu..

 

Centrum voľného času Považská Bystrica
Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

SMERNICA č. 04/2017
Upravujúca podmienky pobytu a spôsob úhrady
za ubytovanie a stravu na Stanici mladých turistov Milochov,
účelového zariadenia Centra voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica

Článok I.
Úvodné ustanovenie


Stanica mladých turistov, ako účelové zariadenie CVČ Považská Bystrica má celoročnú prevádzku. SMT sa využíva na organizovanie pobytov pre členov záujmových útvarov CVČ, účastníkov podujatí organizovaných CVČ. SMT sa ďalej využíva na organizovanie škôl v prírode pre deti MŠ a žiakov ZŠ.
Vo voľných termínoch je možnosť organizovať školenia, semináre, porady a víkendové pobyty pracovníkov školstva. Počas školských prázdnin sa SMT využíva na detské letné tábory, na rekreáciu pedagogických a školských pracovníkov, na organizovanie jazykových kurzov.
Stanicu mladých turistov riadi prevádzkar, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi CVČ.

Článok II.
Zmluvné podmienky


Na základe objednávky školy, školského zariadenia, resp. organizácie ako odberateľa, CVČ ako dodávateľ zabezpečí stravu a ubytovanie podľa požiadavky na objednávke.
Riaditeľ CVČ má právo v odôvodnených prípadoch nepotvrdiť objednávku na pobyt na SMT (nevhodnosť využitia školského zariadenia pre danú aktivitu).
Odberateľ je pred nástupom poučený o prevádzkovom poriadku na Stanici mladých turistov
v Milochove.


Článok III.
výška poplatku za ubytovanie a stravu


1. Úhrada poplatku za ubytovanie na SMT sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet CVČ vo VÚB Považská Bystrica, č.ú.: 1706838053/0200, variabilný symbol – číslo zmluvy.
2. Riaditeľ CVČ má právo v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok za pobyt na SMT
(pobyt zamestnancov CVČ, zriaďovateľa a pod.).
3. Riaditeľ CVČ Považská Bystrica vydáva cenník ubytovacích a stravovacích služieb,
ktorý tvorí prílohu č.1 tejto smernice.


Dňom 0l.09.2019 ruším platnosť Smernice 01/2014.
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.09.2017.


Považská Bystrica, dňa 31.08.2017


Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ


Príloha č.1
Cenník poskytovaných služieb na SMT Milochov
od 01.09.2017


1. Cena za ubytovanie:


a) 3,50 €/ noc – pre deti MŠ a žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská
Bystrica a pre členov záujmových útvarov CVČ Považská Bystrica
b) 5,00 € / noc – pre žiakov ZŠ a študentov SŠ a VŠ
c) 8,00 € / noc – pre ostatných odberateľov – dve a viac prenocovaní
13,00 € / noc – pri ubytovaní na jednu noc


Stravu poskytujeme dodávateľským spôsobom.
Cena dohodou


Ak odberateľ nepožaduje stravu a používa kuchyňu, uhradí poplatok 5,00 € na deň a osobu
za použitie kuchyne.


Považská Bystrica, 31.08.2017


Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ

 

 

 

cvcpb.sk , Centrum voľného času Považská Bystrica, optimalizované pre Mozilla Firefox , Posledná aktualizácia: 17.1.2019, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV