Untitled Document
.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANICA MLADÝCH TURISTOV MILOCHOV

Účelové zariadenie CVČ v Považskej Bystrici s celoročnou prevádzkou je vhodné na organizovanie škôl v prírode‚ na letné tábory,  víkendové pobyty a sústredenia menších kolektívov detí a mládeže. SMT je umiestnená v jednoposchodovej murovanej budove s ubytovacou a stravovacou kapacitou 36 osôb (6 izieb po šesť osôb (aj s poschodovými posteľami), 1 štvorposteľová izba pre vedúcich). V budove je vlastná kuchyňa s jedálňou, ktorá súčasne slúži ako spoločenská miestnosť. Ubytovanie je na poschodí, kde sú aj sociálne zariadenia, umyváreň a sprchy. Vykurovanie je gamatmi na plyn v každej miestnosti. Teplá voda je zabezpečená z bojlerov na plyn. V areáli zariadenia sú k dispozícii ihriská na nenáročné športy ( minifutbal , volejbal, badminton ) a ohnisko na táborák s lavičkami. Najbližšie verejné kúpaliská sú v Považskej Bystrici a Púchove, kde sú aj zdravotnícke zariadenia.

Areál SMT sa rozprestiera na svahu nad  Priehradou mládeže v blízkosti železničnej trate Bratislava - Žilina (Púchov 12 km, Považská Bystrica 10 km). Svojou polohou poskytuje široké možnosti turistiky v okolitých terénoch a návštevy kultúrnych, historických a prírodných pamätihodností ( Manínska tiesňava, Súľovské skaly, Strážov , Javorníky ,... Považské múzeum v Žiline - Budatíne , Vlastivedné múzeum v Považskej  Bystrici , Sklárske múzeum v Lednických Rovniach, Múzeum obchodu v Ilave-Klobušiciach , múzeá v Ilave a v Trenčíne,... hrady Považský, Súľovský, Lednický a Trenčiansky). Od SMT začína Náučný chodník Milochov (viac tu).

Najvhodnejšie dopravné spojenie je železnicou (zastávka osobných vlakov Milochov - peši 12 min. od SMT). Mestská doprava z Pov . Bystrice od železničnej stanice (MHD č.8) premáva do Milochova 4 x denne

Centrum voľného času Považská Bystrica

Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

SMERNICA č. 08/2011

Upravujúca podmienky pobytu a spôsob úhrady

za ubytovanie a stravu na Stanici mladých turistov Milochov,

účelového zariadenia Centra voľného času, Lánska 2575/92 , Pov a žská Bystrica

Článok I .

Úvodné ustanovenie

Stanica mladých turistov, ako účelové zariadenie CVČ Považská Bystrica má celoročnú prevádzku. SMT sa využíva na organizovanie pobytov pre členov záujmových útvarov CVČ, účastníkov podujatí organizovaných CVČ. SMT sa ďalej využíva na organizovanie škôl v prírode pre deti MŠ a žiakov ZŠ.

Vo voľných termínoch je možnosť organizovať školenia, semináre, porady a víkendové pobyty pracovníkov školstva. Počas školských prázdnin sa SMT využíva na detské letné tábory, na rekreáciu pedagogických a školských pracovníkov, na organizovanie jazykových kurzov.

Stanicu mladých turistov riadi prevádzkar, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi CVČ.

Článok II.

Zmluvné podmienky

Na základe objednávky školy, školského zariadenia, resp. organizácie ako odberateľa sa uzatvára zmluva medzi CVČ ako dodávateľom a školou alebo školským zariadením, resp. organizáciou, ako odberateľom. V zmluve sa dohodne termín, cena, spôsob úhrady a iné náležitosti podľa potreby. Za CVČ zmluvu podpisuje riaditeľ.

Zmluva obsahuje:

  1. Zmluvné strany

  2. Predmet zmluvy a termín plnenia

  3. Cena (dohodou) za poskytnuté služby a spôsob úhrady

  4. Rôzne (podmienky vypovedania zmluvy)

Riaditeľ CVČ má právo v odôvodnených prípadoch neuzavrieť zmluvu na pobyt na SMT ( nevhodnosť využitia školského zariadenia pre danú aktivitu) .

Odberateľ musí byť pred nástupom poučený o prevádzkovom poriadku na Stanici mladých turistov v Milochove.

  Článok III.

Výška poplatku za ubytovanie a stravu

  1. Ú hrada poplatku za stravu a ubytovanie na SMT sa uskutočňuje v hotovosti do pokladne CVČ na príjmový pokladničný doklad , alebo bezhotovostným prevodom na účet CV Č vo VÚ B Považská Bystrica , č . ú .: 1 7 06838053 / 0200, variabilný symbol – číslo zmluvy .

  •  Riaditeľ CVČ m á právo v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok za pobyt na SMT (pobyt zamestnancov CVČ, zriaďovateľa a pod.).

•  Riaditeľ CVČ Považská Bystrica vydáva cenník ubytovacích a stravovacích služieb, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto smernice.

Dňom 0l .09. 2011 ruším platnosť Smernice 1 / 2011 .

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.09.2011.

Považská Bystrica, dňa 18.08.2011

Ing. Ivan Hanulík

riaditeľ CVČ

Príloha č.1

Cenník poskytovaných služieb na SMT Milochov

na rok 2011

  1. Cena za ubytovanie:

a) 3,30 €/ noc – pre deti MŠ a žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica a pre členov záujmových útvarov CVČ Považská Bystrica

b)  4,50 € / noc – pre žiakov ZŠ a študentov SŠ a VŠ

c)  5,90 € / noc – pre ostatných odberateľov – dve a viac prenocovaní

7,80 € / noc – pri ubytovaní na jednu noc

2 . Cena za stravu:

 

MŠ 4-6 rokov

ZŠ 6-11 rokov

ZŠ 12-15 rokov

nad 16 rokov

Raňajky

0,90

1,10

1,20

1,50

Desiata

0,70

0,70

0,90

0,90

Obed

2,30

2,60

2,90

3,50

Olovrant

0,70

0,70

0,90

0,90

Večera

1,90

2,50

2,80

3,20

Spolu

6,50

7,60

8,70

10,00

II. večera

1,00

1,30

1,50

1,90

Spolu

7,50

8,90

10,20

11,90

2.  Cena za stravu – ostatní odberatelia – mimo škôl, školských zariadení a detských a mládežníckych organizácií:

Raňajky: 2,20 €

Obed: 4,50 €

Večera: 3,90 €

Cena za poskytnutú stravu môže byť aj dohodou, podľa dohodnutého jedálneho lístka a množstva stravy.

Považská Bystrica, 20.3.2012

Ing. Ivan Hanulík

riaditeľ CVČ

 

Tlačivo pre objednávku SMT Milochov tu..

 

 

2008 cvcpb.sk , Centrum voľného času Považská Bystrica, implementácia Michal Gábor , optimalizované pre Mozilla Firefox , Posledný update: 16.4.2014