Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

ZMLUVY

Dokument v PDF sa otvorí v novom okne, pre zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.

Zmluvná strana
Názov zmluvy
Zverejnené
ZO OZPŠaV na Slovensku Kolektívna zmluva
28.1.2011
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení Magio TV
4.2.2011
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení 911322508
9.2.2011
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení-služba T-Mobile mobilný internet 911951890
15.2.2011
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení-služba T-Mobile mobilný internet 911249684
15.2.2011
Kozák Jozef Zmluva o dielo: Zmluva o spracovaní požiarno bezpečnostnej charakteristiky
1.3.2011
Edenred Slovakia,s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania
30.5.2011
ZS Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2011/2012
2.9.2011
SŠZ Zmluva o výpožičke Príloha
28.10.2011
Slovenský plnyárenský priemysel, a.s. Príloha č. 1 k Dodatku k zmluve o dodávke plynu
22.11.2011
     
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 911887248 Podnikateľ 300
1.3.2012
Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny
2.5.2012
Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny
20.6.2012
Educatis Zmluva o nájme
25.6.2012
TJ Dynamo Orlové Zmluva o prenájme futbalového ihriska TJ Dynamo Orlové
28.8.2012
ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania
3.9.2012
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911322508
9.9.2012
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 911852002 Podnikateľ NAJ 150
10.9.2012
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejených služieb 911322508
12.9.2012
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911951890 Data SIM
12.9.2012
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911951890 Data SIM
15.9.2012
ZŠ SNP Zmluva o nájme
1.10.2012
ZŠ Rozkvet Zmluva o nájme
19.12.2012
     
Kozák Jozef Zmluva o výkone technika PO
1.1.2013
Judo klub Zmluva o nájme
1.1.2013
AK Sparta Zmluva o nájme
1.1.2013
ZŠ Nemocničná Zmluva o nájme
7.1.2013
HK 95 Zmluva o prenajatí ľadovej plochy
30.1.2013
OÚ Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení súťaží
1.3.2013
Zlaté stránky Zmluva o uverejnení inzercie
19.3.2013
AK Sparta Dodatok k zmluve o nájme
1.4.2013
PSL Zmluva o podnájme hnuteľného majetku Príloha
1.4.2013
ISPA Zmluva o umiestnení reklamného zariadenia č.1/2013 Dodatok č.1
22.5.2013
Educatis Zmluva o nájme
15.6.2013
Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 911288657 Happy XL
26.7.2013
Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911288657 Happy XL
26.7.2013
Telekom Dodatok k Zmluve o posyktovaní verejných služieb 9904098658 -nová linka ISDN trvalé pripojenie 0424322508, 0424260551, 0424260552
1.8.2013
Telekom Dodatok k Zmluve o posyktovaní verených služieb 9904084695 TP biznis uni 150 0424322957
1.8.2013
Telekom Dodatok k Zmluve o posyktovaní verejných služieb 9904084768 Biznis uni 150 0424384142
1.8.2013
Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9904092668 Magio Sat
1.8.2013
Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911852002 Happy XL
1.8.2013
ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2013/2014
2.9.2013
Komensky s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
6.9.2013
HK 95 Zmluva o prenajatí ľadovej plochy
20.9.2013
OÚ Trenčín Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpeční súťaží
23.9.2013
Slovenský plnyárenský priemysel, a.s. Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu
30.9.2013
Slovenský plnyárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 3
30.9.2013
Komunálna poisťovňa Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č.0109002125 + dodatok
8.10.2013
Komunálna poisťovňa Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 0109002221 + dodatok
15.10.2013
Mesto P. Bystrica Zmluva o prevode dotácie
28.10.2013
MPC Zmluva o účasti na projekte
22.11.2013
Anna Dzurjaníková Zmluva č. 05/2013 o nájme nebytových priestorov
8.11.2013
OÚ Trenčín Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpeční súťaží
22.11.2013
Kozák Jozef Dodatok č.1 k zmluve o výkone technika PO
6.12.2013
     
AO Sparta P. Bystrica Zmluva o nájme
1.1.2014
OÚ Trenčín Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží
28.1.2014
Havran-3, s.r.o Zmluva č. 02/2014 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica
27.1.2014
Gymnázium P.Bystrica Zmluva o nájme
7.1.2014
OÚ Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení súťaží
20.3.2014
Fabuš-Stores s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov Dohoda o ukončení nájmu
27.3.2014
1st Class Agency Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonald´s Cup 2013/2014
27.3.2014
AK Sparta Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
1.4.2014
OÚ Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení súťaží
9.4.2014
OÚ Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení súťaží
28.4.2014
Educatis Zmluva o nájme
12.5.2014
Anna Dzurjaníková Zmluva č. 04/2014 o nájme nebytových priestorov
21.5.2014
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 911887248 Happy XL
2.6.2014
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911322508 Happy XL
3.6.2014
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911852002 Happy XL
3.6.2014
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911887248 Happy XL
3.6.2014
Ao Sparta Zmluva č. 2 o nájme
25.8.2014
ZŠ Slovanská Zmluva o nájme
28.8.2014
Kozák Jozef Dodatok č.2 k Zmluve o výkone technika PO
28.8.2014
ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania
2.9.2014
Metodicko-pedagogické centrum Dodatok k Zmluve o účasti na projekte 2/2 Dodatok k Zmluve o účasti na projekte 1/2
10.9.2014
SOŠ strojnícka Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania
10.9.2014
Mesto P. Bystrica Zmluva o prevode dotácie
22.9.2014
OÚ Trenčín Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení súťaží
29.9.2014
Komunálna poisťovňa Poistná zmluva pre poistenie majetku 4419004574
8.10.2014
Gymnázium P. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2014 + príloha
27.11.2014
ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične
22.12.2014
     
OÚ Trenčín Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
12.1.2015
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911249684 Data SIM bez paušálu
22.1.2015
HK 95 Pov. Bystrica Zmluva č. 02/2015 o prenajatí ľadovej plochy
30.1.2015
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík 2P- verejná telefónna služba, 0424384142 INT+TP
15.2.2015
IUVENTA Zmluva o poskytnutí služieb
10.3.2015
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911249684 Data SIM bez paušálu
27.3.2015
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911288657 Happy XL
27.3.2015
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911951890 Data SIM bez paušálu
30.3.2015
Komunálna poisťovňa Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie
31.3.2015
PSL, a.s. Zmluva o podnájme hnuteľného majetku Príloha
1.4.2015
MŠK, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov
9.4.2015
OÚ Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží
17.4.2015
ZŠ Nemocničná Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
20.4.2015
MŠK Pov. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov
24.4.2015
1st class agency Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu súťaže MCDonald´s Cup
22.4.2015
Mária Rezáková-Solux Zmluva o poskytovaní služieb
1.5.2015
Unimat Slovakia, Ing. Slavomír Jalč Rámcová kúpna zmluva
29.5.2015
OÚ Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží
2.6.2015
ZŠ SNP Zmluva o nájme nebytových priestorov
2.9.2015
ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2015/2016
3.9.2015
Mesto Pov. Bystrica Zmluva o prevode dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Mesta Považská Bystrica
4.9.2015
SPŠ P. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov
10.9.2015
Atletický oddiel Sparta Zmluva č. 2/2015 o nájme nebytových priestorov
17.9.2015
OÚ Trenčín Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží
30.9.2015
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb -balík 1P verejná tel. služba 042 4260551/552, 4322508 balík biznis
5.10.2015
Pavol Kapralčík Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
16.10.2015
SOŠ strojnícka Zmluva č. 73/PV/2015 o poskytovaní praktického vyučovania
6.11.2015
OÚ Trenčín Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží
19.11.2015
Tanečný klub Zmluva č. 1 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica
25.11.2015
HK 95 P.Bystrica Zmluva č. 6/2015 o prenajatí ľadovej plochy
25.11.2015
Tanečný klub Dodatok č.1 k Zmluve č. 1 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica
1.12.2015
Slovenský plnyárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu
15.12.2015
Slovenský plnyárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu
15.12.2015
     
Okresný úrad Trenčín Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
13.1.2016
Gymnázium P.B. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2016
21.1.2016
AO Sparta P.B. Zmluva o nájme nebytových priestorov
10.2.2016
JurisDat-M. Medlen Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar a služby
10.2.2016
1st Class Agency Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu súťaže McDonalds cup
24.2.2016
JurisDat-M. Medlen Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar a služby
10.2.2016
HK 95 Pov. Bystrica Zmluva č. 02/2016 o prenajatí ľadovej plochy
4.3.2016
MŠK P. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2016
16.3.2016
MŠ P. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2016
16.3.2016
Pavol Kapralčík Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
21.3.2016
ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične na ZŠ Slovanská 1415/7
21.3.2016
SOŠ strojnícka Zmluva o podnájme hnuteľného majetku č. 22/16/TEČ
1.4.2016
CK Riatour, Mária De Riggová Zmluva o dielo Prílohy
4.4.2016
OÚ Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží
5.4.2016
Anton Fabuš Dodatok č. k Zmluve o nájme nebytových priestorov
30.5.2016
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 904466927 Bez záväzkov
2.6.2016
Juraj Radič JUBE Zmluva o dielo: 1/2016
4.8.2016
ZŠ Slovanská P. Bystrica Zmluva o nájme školskej telocvične ZŠ Slovanská 1416/57
9.9.2016
Atletický oddiel Sparta PB Zmluva číslo 2/2016 o nájme nebytových priestorov
21.9.2016
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb INT+TV+TP
23.9.2016
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911957513 mobilný internet
23.9.2016
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911322508 Happy XL volania
23.9.2016
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911887248 Happy XL volania
23.9.2016
Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911852002 Happy L naj
23.9.2016
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Magio TV
26.9.2016
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb verejná telefónna služba 0424322957
26.9.2016
Mesto Považská Bystrica Zmluva o prevode dotácie zo prostredníctvom rozpočtu Mesta Považská Bystrica
27.9.2016
ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2016/2017
30.9.2016
Okresný úrad Trenčín Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
17.10.2016
Wolters Kluwer s.r.o. Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
8.11.2016
Poradca s.r.o. Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar a služby
8.11.2016
Gymnázium Pov. Bystrica Zmluva č. 10/2016 o nájme nebytových priestorov Príloha
10.11.2016
HK 95 Považská Bystrica Zmluva o prenajatí ľadovej plochy
1.12.2016
SSE, a.s. Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
21.12.2016
ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične na ZŠ Slovanská 1415/ 7
30.12.2016
     
Okresný úrad Trenčín Zmluva o zebezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
18.1.2017
HK 95 Považská Bystrica Zmluva o prenájme ľadovej plochy
31.1.2017
AO Sparta Považská Bystrica Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov
22.2.2017
PSL, a.s. /Správca SOŠ strojnícka Zmluva o podnájme hnuteľného majetku č. 22/17/TEČ
1.4.2017
Okresný úrad Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
12.4.2017
Viliam Sobolič Zmluva o poskytovaní služieb Odstúpenie od zmluvy dňa 18.10.2017
19.4.2017
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb-služba Mobilný internet 903847972 + Dodatok
19.5.2017
MŠK s.r.o Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 55/2017
26.5.2017
MŠK s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 56/2017
26.5.2017
1st class agency, s.r.o. Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 19. ročníka turnaja Mc Donald´s Cup 2016/2017
16.6.2017
IMREX s.r.o. Zmluva o dielo 06/2017
13.7.2017
Klub Powerjoga Zmluva č. 01/2017 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica
26.7.2017
  Dodatok č.1 Dodatok č.2
4.10.2017
ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične na ZŠ Slovanská 1415/7 v Považskej Bystrici
14.9.2017
ZŠ Nemocničná Zmluva o zebezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2017/2018
25.9.2017
Okresný úrad Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
11.10.2017
JEMA, spol s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
2.11.2017
Fabuš-Stores s.r.o Dohoda o postúpení práv a povinností
10.11.2017
Atletický oddiel Sparta PB Zmluva č. 2/2017 o nájme nebytových priestorov
14.11.2017
Gymnázium Považská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2017
28.11.2017
Mesto Považská Bystrica Zmluva o prevode dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Mesta Považská Bystrica
28.11.2017
TROLAV s.r.o Zmluva o dielo č 01/ 2017
29.11.2017
HK 95 Považská Bystrica Zmluva č. 03/2017 o prenajatí ľadovej plochy
5.12.2017
Stredoslovenská energetika a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
31.12.2017
     
ZŠ Slovanská Pov. Bystrica Zmluva o nájme školskej telocvične ZŠ Slovanská
4.1.2018
Okresný úrad Trenčín Zmluva o zebezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
12.1.2018
AO Sparta Pov. Bystrica Zmluva č. 01/2018 o nájme nebytových priestorov
9.2.2018
Slovenský plynárenský priemysel Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - 9103056337
27.2.2018
Slovenský plynárenský priemysel Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - 9100093829
27.2.2018
Klub Powerjoga Zmluva č. 01/2018 o nájme priestorov Centra voľného času
2.3.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Poistná zmluva-Cestovné poistenie a asistenčné služby - na súťaž
7.3.2018
Ing. Vladimír Dujsík - Chevmont Zmluva č. 2/2018 o využívaní priestorov CVČ
19.3.2018
VÚB banka, a.s. Zmluva o bežnom účte Biznis aktiv
27.3.2018
VÚB banka, a.s. Zmluva o bežnom účte Biznis premium
27.3.2018
HK 95 Považská Bystrica Zmluva o prenajatí ľadovej plochy
27.3.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby- na súťaž
9.4.2018
osobnyudaj.sk s.r.o. Zmluva č. ZO/2018A14131-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
12.4.2018
Okresný úrad Trenčín Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
12.4.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby
16.4.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby
7.5.2018
1st Class Agency Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 20. ročníka turnaja Mc Donald´s Cup 2017/2018
11.5.2018
osobnyudaj.sk s.r.o. Dohoda o zmene Zmluvy č. ZO/2018A14131-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
11.6.2018
MŠK Považská Bystrica a.s. Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 38/2018
26.6.2018
MŠK Považská Bystrica a.s. Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 39/2018
26.6.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby tábor Leto s Hafkáčmi
26.6.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby tábor Leto s Hafkáčmi
26.6.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby na súťaž ME vo výrazových tancoch v Rumunsku
26.6.2018
Komunálna poisťovňa Poistná zmluva pre cesty a pobyt v tuzemsku-tábor kreativity
27.6.2018
Komunálna poisťovňa Poistná zmluva pre cesty a pobyt v tuzemsku-offline tábor
28.6.2018
Komunálna poisťovňa Poistná zmluva pre cesty a pobyt v tuzemsku - tvorivý tábor
28.6.2018
Fabuš-Stores s.r.o. Dohoda o ukončení nájmu
29.6.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asisitenčné služby pre Florbalový tábor
13.7.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčené služby tábor Túlavé topánky
17.8.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčené služby tábor Túlavé topánky
17.8.2018
Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby tábor Buď fit
23.8.2018
ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2018/2019
3.9.2018
ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične na ZŠ Slovanská 1415/7 v Považskej Bystrici
13.9.2018
AO Sparta Pov. Bystrica Zmluva č. 2/2018 o nájme nebytových priestorov
18.9.2018
Mgr. Michal Ostrochovský Zmluva č. 3/2018 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica
2.10.2018
Okresný úrad Trenčín Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
5.10.2018
Krajský šachový zväz Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov základných škôl v okrese
15.10.2018

Jozef Kostelanský práčovňa a čistiareň

Zmluva o poskytovaní služieb (pranie a chemické čistenie bielizne)
16.10.2018
Jablotron Slovakia s.r.o. Certifikát o poskytovaní služieb
19.11.2018
HK ´ 95 Považská Bystrica Zmluva o prenajatí ľadovej plochy
19.11.2018
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0910625203
21.11.2018
Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911322508
21.11.2018
Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911288657
21.11.2018
Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911852002
21.11.2018
Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911887248
21.11.2018
Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb INT + TV + TP
29.11.2018
Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1P TP
29.11.2018
Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb TV
29.11.2018
SSE, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
29.11.2018
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
10.12.2018
     
Klub Powerjoga Zmluva č. 10/2019 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica
2.1.2019
Okresný úrad Trenčín Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
8.1.2019
ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične
9.1.2019
Gymnázium Považská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov 01 /2019
11.1.2019
Mgr. Michal Ostrochovský Zmluva č. 01/2019 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica
22.1.2019
Atletický oddiel Sparta PB Zmluva č. 1/2019 o nájme nebytových priestorov
6.2.2019
MŠK Považská Bystrica Zmluva č. 11 / 2019 o nájme
26.2.2019
MŠK Považská Bystrica Zmluva č. 11/ 2019 o nájme
26.2.2019
HK 95 Považská Bystrica Zmluva o prenajatí ľadovej plochy
28.2.2019
Okresný úrad Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
9.4.2019
1st class agency, s.r.o. Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 21. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2018/2019
16.5.2019

Stránka vo výstavbe