.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

Zmluvy, faktúry, objednávky

 
ZMLUVY
FAKTÚRY do 31.3.2015 Od 1.4.2015 TU
OBJEDNÁVKY do 30.12.2014 Od 1.1.2015 TU
Odkaz sa otvorí v novom okne. Pre zobrazenie dokumentov v PDF je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.         Identifikácia verejného obstarávateľa:
            Názov:            Centrum voľného času
            Sídlo:              Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
            IČO:               00184411
            DIČ:               2020712408
            Kontakt:        Ing. Ivan Hanulík
            Telefón:         042/4322508
            Mobil:            090124185
            e-mail:            cvcpb@cvcpb.edu.sk

 
 
2. PREDMET OBSTARÁVANIA

Predmetom obstarávania je
1 ks notebook s operačným systémom
3 ks monitor
1 ks multifunkčné zariadenie (tlačiareň, skener, kopírka)
4 ks náplne do tlačiarne
1 ks batéria do NB X5DIJ
 
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30213100-6, 30231000-7, 30232100-5, 42962000-7, 30125100-2, 30192113-6, 31156000-4
Doplnkový slovník: 30232150-0, 30216100-0, 32581200-1, 31400000-0, 31440000-2

PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
1 ks notebook
technická špecifikácia notebooku:
min. 2-jadrový 64-bit CPU s frekvenciou min. 2.20GHz, skóre min. 1850 podľa Passmark CPU/Mark
operačná pamäť min. 4 GB
pevný disk min. 500 GB
displej min. 15,6", rozlíšenie min. 1366 x 768
optická mechanika DVD±RW DL
1 x HDMI port, 2 x USB 2.0, 1 x čítačka kariet, wifi
operačný systém Windows 8
stereo reproduktory, integrovaný mikrofón, web kamera
batéria
1 ks multifunkčné zariadenie

  • Kopírka
  • Skener
  • Tlačiareň

Farebná tlač, pripojenie do siete.

3 ks monitor

  • 22“
  • LED, V – line
  • Zabudovaná kamera, mikrofón, reproduktory
  • Kontrast 10 000 000:1, Full HD

3. Miesto doručenie ponúk:
    Centrum voľného času
    Lánska 2575/92
    017 01 Považská Bystrica

4. Lehota na predkladanie ponúk: 22.12.2014 do 12.00 hod.

8. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:   

a. identifikačné údaje uchádzača – kópia výpisu obchodného alebo živnostenského registra

b. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá dlhy voči poisťovniam a nemá daňové nedoplatky
c. splnenie zákazky podľa opisu a rozsahu predmetu zákazky

9. Zmluva: nie

10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
a. predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávania
b. predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou
c. faktúra bude vystavená na základe objednávky verejného obstarávateľa

11. Kritéria vyhodnotenia ponúk:
- najnižšia cena za dodržania stanovených podmienok
- dovoz do sídla verejného obstarávateľa
                                                          

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
- verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a vystaví objednávku na predmet zákazky

 

 

V Považskej Bystrici, dňa 10.12.2014

 

                                                                                                          Ing. Ivan Hanulík
                                                                                                             riaditeľ CVČ          

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.         Identifikácia verejného obstarávateľa:
            Názov:            Centrum voľného času
            Sídlo:              Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
            IČO:               00184411
            DIČ:               2020712408
            Kontakt:        Ing. Ivan Hanulík
            Telefón:         042/4322508
            Mobil:            0907124185
            e-mail:            cvcpb@cvcpb.edu.sk

2.         Názov predmetu zákazky: sanita - materiál
            Podľa prílohy

Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV: 44411000-4, 24951120-2, 42131100-7

3.         Opis a rozsah predmetu zákazky:
            Predmetom zákazky je dodávka materiálu na opravu sanity na SMT v Milochove

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 1600,00€ bez DPH

5. Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014 do 14,00 hod.
    Ponuka musí byť označená názvom a sídlom uchádzača, musí mať adresu verejného obstarávateľa a musí byť označená „Sanita“.

7. Miesto doručenie ponúk:
    Centrum voľného času
    Lánska 2575/92
    017 01 Považská Bystrica

8. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:   

a. identifikačné údaje uchádzača – kópia výpisu obchodného alebo živnostenského registra

b. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá dlhy voči poisťovniam a nemá daňové nedoplatky
c. splnenie zákazky podľa opisu a rozsahu predmetu zákazky

9. Zmluva: nie

10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
a. predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávania
b. predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou
c. faktúra bude vystavená na základe objednávky verejného obstarávateľa

11. Kritéria vyhodnotenia ponúk: - najnižšia cena za dodržania stanovených podmienok
                                                           - dovoz do sídla verejného obstarávateľa (SMT Milochov)
                                                          

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
- verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a vystaví objednávku na predmet zákazky

 

 

V Považskej Bystrici, dňa 08.12.2014

 

                                                                                                          Ing. Ivan Hanulík
                                                                                                             riaditeľ CVČ          

 

 

Príloha

BATÉR.FAR.PANT.DRE.CR lOCS"

8,000 KUS

BATÉR.FAR.PANT.SPR.CR 150 FA1074.00

1,000 KUS

BATÉR.FAR.PANT.SPR.CR 100

3,000 KUS

VÝTOK. TRUBICA BATÉRIOVÁ 18X350

4,000 KUS

VÝTOK.VENTIL PÁKOVÝ NÁST.1/2”ST.VO

7,000 KUS

VÝTOK.VENTIL PÁKOVÝ NÁST.1/2"ST.VO

5,000 KUS

VENTIL ROHOVÝ  1/2"*3/8" BEZ FILTRA

6,000 KUS

WC COMBI  ZADNÝ SPODNÝ 2734. /EUROLINE/

6,000 KUS

ŠROBY 6MM K WC

6,000 KUS

PRfPOJKA K WC GUMOVÁ PRIAMA

6,000 KUS

HADICA NERE.FLEX.VOD.210 3/8"-3/8" FF

6,000 KUS

PISOÁR  OBLÝ

2,000 KUS

DRŽIAK SKOBA 12MM S HMOŽDINKOU

4,000 KUS

SIFÓN PISOÁROVÝ T 2407

2,000 KUS

VENTIL AKVA-DÁVK. PIS. KOM PLET

2,000 KUS

F ZÁTKA 1/2" 290

2,000 KUS

HT ZÁTKA 40

1,000 KUS

UMÝV  50x41 cm BEZ DIER. K91050

6,000 KUS

UMÝV.  50x41 S OTV. K91150

6,000 KUS

ŠRÓBY ZÁVITOVÉ 14 UMÝVADLOVÉ

12,000 SAD

SIFÓN UMYVADLOVÝ P 967 C

12,000 KUS

SPŔCH.SÚPRAVA MINI FAST CHRÓM

5,000 KUS

SILIKÓN SANITÄR BIELY 310

6,000 KUS

TESNIACA NIŤ 55 150 M

2,000 KUS

 

 

 

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

Súhrnná správa 30.6.2011, PDF(136kB)

Súhrnná správa 30.9.2011, PDF(137kB)

Súhrnná správa 31.12.2011, PDF(137kB)

Súhrnná správa 31.3.2012, PDF(139kB)

Súhrnná správa 30.6.2012, PDF(137kB)

Súhrnná správa 30.9.2012 , PDF(150kB)

Súhrnná správa 31.12.2012, PDF (101kB)

Súhrnná správa 30.6.2013 (100kB)

Súhrnná správa 30.9.2013 (100kB)

Súhrnná správa 30.12.2013 (101kB)

Súhrnná správa 30.3.2014 (99kB)

Súhrnná správa 30.6.2014 (103kB)

Súhrnná správa 30.9.2014 (103kB)

Súhrnná správa 31.12.2014 (105kB)

Plán VO na rok 2014

Odkaz sa otvorí v novom okne. Dokumenty sú dostupné vo formáte PDF, pre ich zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.